Frustrasjon i Bogen

Turistvert Magnor Dolmen hos Bogen Feriehus blir mer og mer frustrert over den tiltagende gjenslammingen av Valveita i Bogen. Den gamle farleden er stadig oftere ufarbar med båt på fjære sjø. Og dette holder på å bli et problem for den velrennomerte fisketurismebedriften i Bogen. Ikke bare er det mange propeller som blir ødelagt, men Dolmen frykter også at det kan gå utover bedriftens gode navn og rykte når gjestene hans ikke kommer seg på fjorden når de vil. Eller at de ikke kommer seg tilbake til marinaen hvis de ikke har fulgt med på tidevannet. Dolmen har i lang tid prøvd å få ansvarlige myndigheter, bl.a. i Bindal Kommune, til å ta tak i problemet, og håper nå at det snart skjer noe. Det som må til er mudring for å få veita tilbake til gammel stand. Bildene under viser hvor håpløs tilstanden har blitt.


Magnor kommer seg et lite stykke fra marinaen, men like etter at han har passert brua, er det bom stopp.


Morten Ulrichsen hos Joker Bogen oppfatter situasjonen, og kommer til unnsetning.


“Vi kan ikke fortsette å møtes på denne måten.”


De får i det minste fjernet en av steinene som forårsaket 11 ødelagte propeller i fjorårets sesong.


Så kan de skyve båten tilbake til litt dypere vann.


Magnor Dolmen har ikke noe ønske om å framstå som en veneziansk gondolier, men her har han ikke noe valg.


Og Morten Ulrichsen kan vende tilbake til sine kunder. Det har blitt så grunt at han ikke behøver å brette opp buksebeina. Og litt lenger bort i veita er det enda grunnere.

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg