Hva skjer med Austra

Hva skjer med Austra? Dette spørsmålet har dukket opp i lokalavisene og i sosiale medier de siste dagene. For uinnvidde skylder jeg kanskje en forklaring på hva Austra er for noe. Austra er altså ei øy på rundt 88 km2 som ligger på grensa mellom Nord-Trøndelag og Nordland. Denne lille øya er delt mellom kommunene Nærøy og Leka i Nord-Trøndelag og Bindal i Nordland. Og her bor altså jeg, på den delen av Austra som tilhører Nærøy. Men jeg føler meg sterkt knyttet til den delen av Austra som ligger i Bindal, og jeg er også veldig glad i Gutvik som tilhører Leka kommune. For meg har det bestandig vært helt opplagt at denne inndelingen av øya har vært helt idiotisk. Grensene ble trukket i en fjern fortid da småbåten var det vanligste kommunikasjonsmiddelet. Men det er lenge siden nå. Jeg vil påstå at Schei-komiteen som tegnet kommune-Norge foran den forrige store kommunereformen i 1964, begikk en stor unnlatelsessynd da ikke gjorde noe her. Og jeg har heller ingen tro på at det blir gjort noe denne gangen, det eneste måtte være at alle fire kommunene i regionen slår seg sammen. Og det skjer neppe, Leka vil stå alene, Bindal ser ut til å fortsette å ville “shoppe” tilhørighet både nordover og sørover, mens forholdet mellom Nærøy og Vikna sikkert kommer til å havarere på spørsmålet om rådhuset skal ligge på Kolvereid eller Rørvik. Morten Ulrichsen og jeg har for lengst lansert tanken om en storkommune med kommunesenter i Bogen, dette fremstår stadig mer som det eneste fornuftige alternativet. Men når har fornuften fått råde i disse spørsmålene? Men nå er det kalt inn til folkemøte om Austras skjebne, både fylkesmenn og ordførere skal delta, så celebert blir det i det minste!


Joker Bogen ligger på Austra, her står Morten Ulrichsen foran oppslaget som inviterer til folkemøte om Austras framtid.


Det blir servering, så om det ikke kommer noe ut av møtet, så har man i hvert fall fått litt gratis mat, og det er da noe!


Austra er tydeligvis ekstremt lite kjent, dette er omtrent eneste informasjon å finne på nettet.


Nesten alle treff når man søker på Austra, handler om det canadiske bandet Austra. De ser ut som om de er lei av alt.


Og så dukker det opp masse sånne bilder, Google tror du søker på Austria, når du søker etter Austra. Vi har mye fint på Austra, men sånne slott har vi nok ikke.

3 kommentarer

Siste innlegg