Kick-off for Bindal utvikling

Det er utrolig hva en halvgammel bonde og blogger kan brukes til. I dag fikk jeg æren av å være konferansier på Bindal utvikling sitt kick-offseminar på Terråk Gjestegård. Bindal utvikling er et kommunalt selskap som skal forvalte omstillingsmidlene som har blitt kommunen til del etter at hjørnesteinsbedriften Bindalsbruket gikk overende for et par år siden. Man håper å skape 50 nye arbeidsplasser de neste tre årene. Og man er allerede godt i gang. En rekke aktører fra næringsliv og offentlige institusjoner holdt foredrag i dag. Og personlig må jeg si at dette ble mye bedre enn jeg fryktet, og faktisk enda bedre enn jeg håpet på. Mye konkret og godt kom fram fra mange av de som hadde ordet. Så nå gjelder det virkelig for alle å trekke i samme retning for å skape aktivitet, arbeidsplasser og framgang for et hardt prøvet lokalsamfunn. Og etter dagens arrangement, som det forøvrig var veldig morsomt å få lede, er det berettiget å tro på det. At alle vil fra lasset sammen altså.


Innledningsvis delte ordfører Petter Bjørnli ut både gode ord og blomster til daglig leder Lasse Holten, og her, styreleder Brit Helstad i Bindal utvikling. De fikk stor anerkjennelse for godt arbeid med å etablere omstillingsselskapet.


Arrangementet var omfattet av stor interesse fra lokalpressen. Her sitter journalistene fra Ytringen, Brønnøysunds Avis og Namdalsavisa side om side.


Også NRK Nordland dekket arrangementet.

Jaggu fikk jeg et glimt av meg selv på TV. Pussig at det skal være så artig.


Rolf Akselsen var optimistisk med tanke på å starte opp produksjon av dører og andre treprodukter i den gamle dørfabrikken.


Catrine Gangstø fortalte om sitt prosjekt “Peacepainting”, som har nådd langt ut over Bindals grenser. Det har blitt en internasjonal greie.


Robert Zwarg fra Sincos Software understreket viktigheten av å være tilstede på nettet for alle virksomheter. Og ikke bare være tilstede, men også ha gode nettsider som treffer det publikummet en ønsker å nå.


Signar Berg Hansen fra SinkabergHansen, fortalte om svært konkrete planer for et stort settefiskanlegg på samme tomta som det gamle Bindalsbruket.


Svein Larsen har vært sentral i arbeidet med å etablere omstillingsprosjektet i Bindal. I likhet med Karsten Nestvold fra Innovasjon Norge, hadde han stor tro på at Bindal vil lykkes med å skape arbeidsplasser og vekst.

 

Siste innlegg