Reservasjon mot spiral

I det siste har det dukket opp en ny debatt i media. Det viser seg at noen leger vil reservere seg mot å sette inn spiral. Dette av samvittighetsgrunner, og ikke vittighetsgrunner som jeg først trodde da jeg så det. De viser til at det ikke vil være noe problem, da andre leger ved legesenteret kan hjelpe pasienten med spiralen. Men nå er det mye som tyder på at dette, som så mye annet, har smitteeffekt til resten av samfunnet. Ved Matkroken Bogen har Morten Ulrichsen fått samvittighetskvaler, og vil reservere seg mot et bestemt produkt. 


Lege Dag Sele vil faktisk slutte hvis han ikke får reservere seg mot spiral.


Dette er produktet Morten Ulrichsen hos Matkroken Bogen vil reservere seg mot å selge.


Morten vender tommelen ned for myggspiralen. -Dette gjør jeg av samvittighetsgrunner, og også i solidaritet med legene som reserverer seg mot spiralen, sier Morten med alvorstynget stemme.


Her informerer Morten daglig leder Torlaug B. Ulrichsen om sin beslutning. -Det vil ikke skape uoverkommelige problemer for kundene, de kan jo bare henvende seg til en av de ansatte som ikke har reservert seg. Han argumenterer videre med at han er medlem i menighetsrådet, og at det fordrer at han har respekt for skaperverket. Torlaug har liten forståelse for holdningen, og sier at det vil skyve urimelige arbeidsbyrder over på de andre ansatte, samtidig som hun retter en advarende pekefinger mot Morten. I ytterste konsekvens kan Morten bli oppsagt hvis han ikke revurderer holdningen.


Da Morten ikke viser tegn til å ville revurdere sin beslutning, ser Torlaug seg nødt til å gå til det drastiske skritt å rive Morten hardt i øret. Så vil fremtiden vise hvor enkelt det blir å kjøpe myggspiral hos Matkroken Bogen!

Siste innlegg