Skjebnevalg

Jeg bruker vanligvis ikke denne bloggen til åpenlys flagging av politiske synspunkt eller markeringer. I dag, bare få dager unna stortingsvalget, gjør jeg et unntak. Som så mange andre tilknyttet landbruket, føler jeg stor uro for næringens framtid. Partiene på høyresiden ligger høyt på meningsmålingene, det er de samme partiene som vil ha kraftige kutt i landbruksstøtten. I tillegg har de lovet å redusere tollvernet som i sin tur vil presse prisene til bøndene nedover. Det hjelper ikke hva de sier, dette vil føre til en raskere nedleggingstakt av norske gårdsbruk. Og naturligvis av de små og mellomstore brukene. I fjord- og fjellbygder er det nesten bare sånne bruk. Så det sier seg selv at dette vil ramme mange gårdsbruk, grender og bygdesamfunn hardt. Og i sin tur vil skole, nærbutikk og andre tilbud svekkes og kanskje etterhvert forsvinne. Selv om jeg anser at alle partier har sine styrker og svakheter, er det ingen tvil om at den nåværende rødgrønne regjeringen gavner bygdene og landbruket. Høyrepartiene, og da inkluderer jeg også Venstre, kommer til å svekke bygdenorge i uopprettelig grad. Mange ganger kan man irritere seg over politikken, jeg er også ofte uenig med dagens regjering. Men midt oppi dette må vi heller ikke glemme at sett utenfra, har vi en ubegripelig velstand. En velstand som nesten alle tar del i, og jeg er slett ikke sikker på at skatteletteser for de rikeste, vil føre til at det blir rom for å løfte de som har minst opp. Kort oppsummert ser jeg ikke gode nok grunner til at vi trenger en ny regjering, og for distriktslandbruket og norsk matproduksjon, er det et skjebnevalg vi står foran. Og jeg legger ikke skjul på at min stemme denne gangen går til Senterpartiet. Det er svært viktig å få Marit Arnstad inn på Stortinget, hun er førstekandidat for Nord-Trøndelag Senterparti. Og etter min oppfatning en av landets største politiske begavelser.

Blir beitende husdyr et skjeldnere syn i framtida?

 

Lykkelig uvitende om høyrepartienes landbrukspolitikk.

Enn så lenge beiter Veronica bekymringsløst i grønne enger. Noen av disse engene er små og bratte. Og lite egnet for stordrift. Men det ville være tragisk om vi som nasjon ikke tar oss råd til å produsere mat på de 3 prosentene av Norges areal som er dyrkamark.

Landbruket produserer ikke bare mat, men også kulturlandskap, opplevelser og identitet.

Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Møre og Romsdal, er en tøff og modig kvinne, og en politiker jeg setter høyt.

Også en tøff og modig kvinne, Marit Arnstad kunne nok besatt en hvilken som helst ministerpost, og gjort en utmerket jobb.

GODT VALG.

  1. Ikke at det sikkert plager deg nevneverdig, men nå tapte du en fast leser. Er så utrolig lei av maset om at alt landbruket forsvinner med en annen regjering.
   Fra 1959 til 2011 er antall jordbruksbedrifter redusert fra 198 000 til 45 500. I den samme perioden (52 år) har det vært Arbeiderparti regjering eller Høyre/Senterpartiet regjering har i 45 år. Så mesteparten av nedgangen på 75% har altså skjedd under AP/SP regjeringer.
   http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Norges_regjeringer
   http://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/landbruket-i-norge-2011

  2. Enig med Marius.
   Dessuten synes jeg at bøndene bør motta mer penger enn i dag på de varene de produserer. Mange mellomledd (leddene mellom bonden og forbrukeren) tar seg altfor godt betalt i dag. Det er en skeivfordeling som ikke er rettferdig.
   Mer til bøndene og mindre til mellomleddene!

  3. Marius: Du har helt rett, det plager meg faktisk ikke det aller minste at du ikke vil lese bloggen min lenger pga av ett eneste innlegg der jeg flagger politisk synspunkt i klartekst. Men hvis du hadde tenkt deg litt om, så er mange av de andre innleggene tuftet på det samme grunnsynet. Men det krever muligens litt mer av leseren å forstå det.

  4. Det er samvirke som er problemet bønder ! Når 20000+ – eller mer eier Tine, da må det bli dyre produkter og lite igjen til de som produserer, altså dere bønder!

  5. Det plager deg sikkert ikke nevneverdig at jeg kommer til å fortsette å lese bloggen din heller Terje og jeg synes da ikke at du har mast så mye om at alt landbruket forsvinner med en annen regjering selv om jeg bor litt mer til høyre for deg i Årsethfjorden 😉
   Men som Marius sier så kommer vi likevel ikke unna at fra 1959 til 2011 er antall jordbruks-bedrifter redusert fra 198 000 til 45 500. I den samme perioden (52 år) har det vært Arbeiderparti regjering eller Høyre/Senterpartiet regjering har i 45 år. Så mesteparten av nedgangen på 75% har altså skjedd under AP/SP regjeringer.
   http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Norges_regjeringer
   http://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/landbruket-i-norge-2011
   Ellers så er jeg sikker på at du bruker stemmen din på det partiet du er overbevist om er det rette for deg lik som jeg gjør på det jeg er overbevist om er det eneste riktige. Uansett ønsker jeg deg et godt valg og fortsett bloggingen! 🙂

  6. Juhu! 21 milliarder i overføringer hvert år – og en en byråkrat for annehver bonde til å passe på melkeprisen og å subsidiere ost i USA, samt 400% toll på import. Jeg stemmer for enda mer subsidier, og minst en fordobling av tollen. Så slipper vi å få velsmakende kjøtt, og kan holde oss til ost med papirsmak. Slipp Slagsmål (eller var det slagsvold?) løs!

  7. Synes det er forkastelig at du skal bedrive skremselspropaganda med fjollebloggen din. Å fremstå som en klovn er noe du kan godt. Politikk derimot har du åpenbart ikke peiling på.

  8. Hei Terje!
   Dette var da merkeleg til rakking på meiningar. Du har min respekt!! Veronica tenker positivt – det vil eg også. Men det er vel slik at me får den regjeringa me fortjener i dette landet.
   Takk for mange gode stunder med bloggen din. Eg er så glad for at du begynte igjen…

  9. Er enig i at Marit Arnstad er dyktig, men min stemme går til en annen bonde lenger nord, Widar Skogan fra KrF. Han har fronta landbruket i vårt fylke mye bedre enn Sp-folkene. Skulle ønske at sentrum kunne gjenoppstå som blokk i norsk politikk, er luta lei av maset om blått eller rødt. Særlig når det er så liten forskjell på Jens og Erna, hva politikk angår.

  10. Skulle gått til SP eg og, hadde dei teke skikkelig oppgjer med pelsdyindustrien og ikkje bremsa so grådig på dyrevelferd generelt. Forstår sjølvsagt at det (også) er eit økonomisk spørsmål. Eg vil gjerne ha kjøtt og egg, men eg vil vite at dyra hadde det ok mens dei levde. Inntil vidare blir det mest havfisk, grønnsaker og økologiske (minimum frittgåande) egg på meg…

  11. Enig med kommentaren over når det gjelder Sps forhold til (eller ikke forhold til) pelsdyrindustrien og dyrevelferd og oljeutvinning. For at det skal bli gjort noe på disse områdene, må tydeligvis SP miste sine mandater.

  12. Marius og Roger: Ja, brukene har dessverre blitt redusert med altfor mange, og det selv med AP/SP regjering i 45 år. Men trur dere virkelig det hadde vært noe bedre med blåregjering?

  13. Jeg stemmer ikke Senterpartiet, men ønsker for alt i verden IKKE et regjeringsskifte. At det er AP som har styrt de fleste årene det har blitt færre bønder, skyldes nok ikke først og fremst regjeringen. Det er vel heller at det er blitt færre som ønsker så lange arbeidsdager som mange bønder har, og at det er utrolig mange som ikke tåler fysisk arbeid, skitt under neglene, og langt oppover hendene lenger.
   Hadde Høyre/Frp sittet med makta de siste årene hadde det kanskje ikke vært et landbruk i Norge i det hele tatt.
   Hadde du signalisert at du stemmer på Frp, De kristne eller annen galskap, hadde kanskje JEG slutta å lese bloggen din. Kanskje mest fordi jeg måtte ha vært stokk dum som ikke hadde skjønt det.

  14. Du bruker din posisjon som kjent bonde for å flagge et politisk syn, og det er neppe noen som blir rammet av sjokk over å høre at en trøndersk bonde stemmer på Senterpartiet. Du gjør imidlertid også det som altfor mange forsøpler og fordummer den politiske debatten med, og det er å svartmale. Å kalle årets valg for et skjebnevalg samtidig som du blir tatt med buksene nede av elementær faktasjekk som viser en stupbratt nedgang i landbruket gjennom en periode som i all hovedsak har blitt forvaltet av Ap/Sp gjør at oppegående mennesker må kjempe for å holde brekningsfornemmelsene tilbake når de så mye som tenker på politikk.
   La meg forsøke å forklare situasjonen i Norge enkelt: Om Høyre hadde styrt alene med flertall de siste åtte årene, så hadde vi likevel ikke vært i EU. Vi hadde likevel ikke vært på fattigkassen alle mann. Rikfolket hadde ikke hatt sine samtlige barn på privatskoler, og landbruket hadde ikke vært redusert til et minne om et postkort hvor ei budeie red på en gris. Og Høyre hadde da ikke vist til at alternativet, en rødgrønn regjering, hadde betydd at landet hadde ramlet i dass.
   Neste uke får vi et stortingsvalg. Det kalles stortingsvalg, som skrives stortingsvalg. Et skjebnevalg får meg til å tenke at vedkommende som kaller det for noe sånt prøver å overbevise folk om at hans skjebne står på spill, og at hans skjebne er folks ansvar. Slik er det heldigvis ikke. Godt valg.

  15. Pelegrino: Jeg registrerer at du synes at jeg fordummer og forsøpler debatten. Skal avstå fra å si hva jeg mener om et sånt utsagn, men det er hyggelig at du mener jeg har en posisjon som kjent bonde. Det med skjebnevalg er enkelt å forklare. Hvis Høyre og Frp sine kutt på flere milliarder, samt lavere pris til bonden som følge av svekket tollvern blir gjennomført, vil vi se en langt raskere avgang i landbruket enn i dag. Skjebnen til en lang rekke gårdsbruk avhenger av utfallet av stortingsvalget. Det kaller jeg skjebnevalg, uten at jeg av den grunn mener at jeg forsøpler eller fordummer noen som helst debatt. Og så håper jeg at klarer å få bukt med brekningsfornemmelsene. (I tilfelle du skulle tilhøre kategoriene oppegående mennesker da)

  16. Da håper jeg for din del, Terje, at ikke Borten Moe får noen framstående stilling i SP. Når en hører og ser hva DEN karen gjør, så er han ikke annet enn en Høyremann i SP-drakt.
   Ikke rart velgerne blir forvirra når SP har han på framtredende plass i politikken; han snakker mot sitt eget parti og framtrer som temmelig maktkåt.
   Trist for Senterpartiet at de velger å ha en slik kar i maktposisjon i partiet.

  17. Håper ikke kommentaren min lenger opp ble misforstått. Jeg mente bare at mange bønder har gitt opp fordi de ikke orker så lange arbeidsdager og lite fridager i forhold til det de får betalt. Skal en bonde med husdyrhold ha en fridag eller to, er de avhengige av noen som overtar. Sauen eller kua kan ikke stå en dag eller tre uten tilsyn og mat. Dårlig betaling har bøndene hatt lenge! Uten produksjonstilskuddet hadde INGEN kunnet produsere melk og kjøtt i Norge. At vi har matproduksjon i landet vårt er svært viktig.
   Jeg stemmer altså på et annet parti enn Terje, men er ellers veldig enig i det meste av hans synspunkter. Håper ALLE stemmer slik at vi fremdeles har en rød/grønn regjering etter valget. Det er det ikke bare bøndene som vil tjene på. De som kan tape litt på det, er de som allerede har mye mer enn de trenger.

  18. Du er en vittig fyr, med en underfundig humoristisk sans som har gitt seg utslag i en fornøyelig blogg. Du gir av deg selv på forbilledlig vis. Som lekmann må du få diskutere politikk så mye som du bare orker, men det jeg reagerer litt på, og det dreier seg ikke bare om deg, men om alle i anførselstegn kjendiser som bruker sin posisjon og sin antatte særkunnskap til å fremstå som sannhetsvitner, er at alternativet til det dere forfekter fremstilles så til de grader negativt. Når en tidligere fotballspiller sier at han alltid har stemt på Arbeiderpartiet, og at han ikke tror at det vil bli bygd kunstgressbaner med en borgerlig regjering, så kan man si mye om et slikt utsagn. Men det er de færreste som i fullt alvor vil mene at det hever nivået på debatten. Og det er nok enda færre som virkelig tror noe på det han sier. Så når du registrerer at jeg mener at du er med på å fordumme debatten, så er det ikke et angrep på deg som person, men på debattformen du benytter. For øvrig har du, til tross for den fremragende iakttagelsesevne, i dette kommentarfeltet tre ganger blitt påminnet om tallenes tale og hvordan landbrukets utvikling har gått de siste årene, og under hvilke politiske lederskap, uten at du har kommentert dette i det store og hele. Hva skal til for å få deg til å kommentere disse tallene?
   Siden 2005 har ca hver sjette jordbruksbedrift forsvunnet. Er det et tall du er fornøyd med? Kan dagens regjering – med de fremragende senterparti-politikere sentralt plassert – skryte av dette?

  19. Legg ned landbruket, bygg privatfinansierte bomvegar på all matjord og kjøp det du et på deli de luca, diskuter blandt likesinna på facebook og twitter og køyr el-bil. Så får du heller kome til meg og stele eit eple når du treng det.

  20. Pelegrino: Nå er det vel også mange rutinerte politikere som drar debatten lenger ned i søla enn den kategorien du nevner. (jfr. Carl I. Hagen i dag) Til ditt konkrete spørsmål. Bruksnedleggelsen har mange steder gått for langt, det ser vi på jord som har gått ut av bruk, pga. for lang avstand til nærmeste aktive bonde. Så vi kan godt snu spørsmålet på hodet, sier ikke tallene noe om at nå er vi kommet til en grense. Og at vi i hvert fall ikke trenger en politikk som har som mål å kutte kraftig i antall bønder. Da må man i hvert fall være så ærlig å si at vi ikke skal produsere mat på det jordbruksarealet vi har til rådighet. Det er helt legitimt å mene det, selv om jeg mener det vil ha svært negative konsekvenser både på kort og sikt. Mat er det eneste vi kan bli mette av. Kunne ha skrevet mye mer om dette, men kommentarfeltet her er neppe egnet for veldig lange utredninger. Dessuten er jeg ingen skribent, det tar for lang tid å skrive for en som kun bruker en finger på tastaturet.

  21. Jeg for min del er temmelig mett av valgkamp også nå. Hva angår Carl I. Hagen så synes jeg ikke den slags fortjener oppmerksomhet i det hele tatt. Avisene er vel så respektløse som gir ham en talerstol hvor han får stå og påføre pårørende og andre ytterligere smerte.
   Hvorvidt vi nå er kommet til en grense, eller kommer til den, se det aner jeg ingenting om. Men jeg er sterk i troen på at selv en borgerlig statsminister drikker melk, og planlegger å fortsette med det.

  22. Jeg er ikke så sikker på at en blå (eller brunlilla) statsminister er så opptatt av HVOR melka hun/han skal drikke kommer fra. Det er ikke alle land som har så god dyrevelferd eller strenge regler for medisinbruk osv. som oss i Norge.

  23. Hvis noen slutter å lese bloggen din fordi du forteller hva du stemmer, da er d deres tap. Dette er ganske enkelt den mest geniale bloggen gjennom tidene, totalt uavhengig av hvilket parti Rosabloggeren stemmer.
   Jeg har jobbet i fjøs som sesongarbeider selv, og vet hvor mye arbeid det innebærer, og hvor lite penger man sitter igjen med. Det er mye å ta tak i her i dette langstrakte landet vårt, men jeg er oppriktig sikker på at en rødgrønn regjering kan utrette mye mer positivt enn en blå kan. (Har også mareritt om at vi våkner på tirsdag med Erna som statsminister, og Siv som finansminister)
   Gi bøndene mere penger, stem hva som er rett for deg, og stå på Terje! 😀

  24. Bra blogg, jeg liker også kyr, på bilder ihvertfall. Jeg unner også bøndene mer penger, selv om jeg ikke tåler melk lenger og prøver unngå storfekjøtt og er realistisk overfor dyrehold. Men SPs holdning til bl.a. pelsdyrnæringen ødelegger for de som ønsker å fjerne den.

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg