MC – miljø

Det finnes et ganske aktivt MC-miljø i området rundt Bogen. Og nå i det nydelige forsommerværet rører det seg virkelig i miljøet. Selv om det unektelig er et nokså hardt miljø, vil jeg ikke si at det er kriminelt. Etter at vi har kjørt våre turer, står det likevel ikke til å nekte at vi ofte pleier omgang med både drikkevarer og kvinner. Uten at jeg skal utbrodere det her. De som kjenner oss vet nok hva jeg sikter til.

Morten med sin St.Svithun 1958, og jeg med min Hilltech av nyere dato.

Betydelig mer forurensning fra Mortens sykkel.

Jeg bryter ikke fartsgrensen før 60-sonen er opphevet. Det er et prinsipp.

Utenfor 60-sonen kjører jeg  fra.

Straks tilbake fra en flott tur.

Best å holde seg inne med oss ja, vi er litt uberegnelige når vi er i MC-modus.

5 kommentarer

Siste innlegg