Første mål nådd

I dag fikk Morten Ulrichsen overrakt Leka kommunes vimpel med kommunevåpen. Dermed er første mål nådd i våre bestrebelser med å etablere en ny storkommune med kommunesenter i Bogen. Leka har imidlertid en plan om at små øykommuner langs kysten skal kunne bestå, men det skinner tydelig i gjennom at de er fristet av våre planer. Vår modell vil løse en lang rekke utfordringer som kommunesammenslåinger fører med seg. Viktigst av alt er at det ikke blir gitt åpning for en opprivende lokaliseringsstrid. Lokaliseringsstrid er den norskeste av alle idrettsgrener, langt foran både langrenn og staurbæring. Med vårt konsept får man både kommunesenter og rådmann i butikk servert på et fat. Så det slipper man å bruke krefter på. Når det nå ser ut til å gå så glatt med å samle Bindal, Nærøy, Vikna og Leka, vurderer vi nå å kaste blikket på flere kommuner. Sømna, Høylandet og Fosnes inviteres herved til vårt prosjekt. Namsos må få ordnet opp i tapsbomben Rock City før de får være med, og i Brønnøysund er det så mye spetakkel i politikken for tiden, at vi er skeptiske til dem også.


Venke Strat Thorsen fra næring og kultur i Leka kommune overrakte Lekas kommunevåpenvimpel til en fornøyd Morten Ulrichsen i dag.


Stemningen var god også etter å ha gjennomført politiske samtaler.


Her leser Morten høyt fra følgebrevet som Lekaordfører Per Helge Johansen sendte med.


Leka har sørget for å ha vimpel som rager over de andre kommunenes vimpler.


Men Lekaværingene vet også at når det blåser, kan det være lurt å ligge lavt i terrenget. Derfor har deres vimpel regulerbar stang.


Et lite utsnitt av brevet fra ordfører Per Helge Johansen.